1. Usługobiorca, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 4 Warunków odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone:
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@evesti.pl
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w Regulaminie na stronie Sklepu Internetowego. Usługobiorca może ale nie musi skorzystać ze wzoru formularza.
3. Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznie od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Usługobiorca powinien zwrócić produkt na adres podany w formularzu zwrotu.
4. Usługobiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
5. Przy realizacji zwrotu należy dołączyć dokument potwierdzający zakup towaru.
6. Zwrot środków nastąpi na konto Usługobiorcy w terminie do 30 dni roboczych od momentu otrzymania zwracanego towaru Sprzedającemu pod warunkiem, że spełnia zapisy z punktu 12.
7. Produkty które były specjalnie zlecone przez Usługobiorcę do znakowania przez nas poprzez nadruk lub wyszycie na nim logotypu nie podlegają wymianie ani zwrotowi.
8. Towar II gatunku nie podlega reklamacji / zwrotowi.
9. Towar z działu Wyprzedaż nie podlega reklamacji / zwrotowi.
10. Produkty zakupione w kategorii "Środki ochronne" nie podlegają reklamacji / zwrotowi.
11. Rozbieżność poniżej określonej tolerancji ± 5% ( ± 7% dla produktów z kolekcji Piccolio ) w odniesieniu do rozmiaru, gramatury, kurczliwości oraz do 2 stopni ( do 3 stopni dla produktów z kolekcji Piccolio ) w skali szarości w przypadku różnicy w odcieniu nie podlega reklamacji / zwrotowi.
12. Zwracany towar nie może posiadać znamion użytkowania, śladów oraz zapachów po kosmetykach lub perfumach, prania oraz musi być oryginalnie ometkowany i zapakowany.